วันอังคารที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550

ต้นพลูด่าง

.... พลูด่าง....


ชื่อวิทยาศาสตร์ : Epipremnum aureum (Lind. & Andre ) Bunting
ชื่อวงศ์ : Araceae
ชื่อสามัญ : Devil's iIvy, Golden pothos, Hunter's-robe
ชนิดพืช [Plant Type] : ไม้เลื้อย
ขนาด [Size] : ขนาดเล็ก
สีดอก [Flower Color] : -
ฤดูที่ดอกบาน [Bloom Time] : -
อัตราการเจริญเติบโต [Growth Rate] : เร็ว
ลักษณะนิสัย [Habitat] : ปลูกได้ในดินทั่วไป
ความชื้น [Moisture] : สูง
แสง [Light] : แดดปานกลาง-ร่มรำไร
ลักษณะทั่วไป (Characteristic) : ไม้เลื้อย เนื้ออ่อน อายุหลายปี ลำต้นเลื้อยไปตามพื้นหรือมีรากเกาะพันกับต้นไม้ใหญ่หรือเสาหลักอื่นๆ เมื่อแก่มีเนื้อไม้ กิ่งก้านสีเขียวถึงสีเขียวอ่อนอมเหลืองมักมีขีดตามยาวสีเหลืองหรือสีขาว
ใบ (Foliage) : ใบเดี่ยว เรียงสลับ รูปไข่แกมหัวใจ กว้าง 5-30 เซนติเมตร ยาว 7-45 เซนติเมตร ปลายใบแหลม โคนใบเว้า ขอบใบเรียบ แผ่นใบหนาอวบน้ำ ผิวใบด้านบนด่างสีเขียวปนเหลือง
ดอก (Flower) : มักไม่ออกดอกให้เห็นจนกระทั่งต้นสมบูรณ์เต็มที่
ผล (Fruit) : -
การใช้งานด้านภูมิทัศน์ (Landscape Used) : ปลูกประดับสวนบริเวณที่ร่มรำไร ความชื้นสูงหรือปลูกในกระถาง ประดับในอาคาร อยู่ริมทะเลได้ ถ้าปลูกให้เลื้อยพันไม้ต้นจะมีใบใหญ่มากขึ้น

1 ความคิดเห็น:

ปานชีวา กล่าวว่า...

ข้อความไม่ได้เรื่อง